FR EN
NL ES

Juridische vermelding :

Naam : la Paille Basse
Rechtspositie: sas Hoofdkwartier :
Domaine de la Paille Basse 46200 SOUILLAC Tel : 05.65.37.85.48 Fax : 05.65.37.09.58 K.v.k. : 341 530 046 00018
DIRECTEUR voor publicaties : M BONNEVAL Olivier
gastheer : Société 3wcom -305 av du 7 RI - Tel : 05 65 53 25 53
PHOTO CREDIT: OTVD Cochise ORY Gluges Grottes de Lacave Gouffre de Padirac JP Salgues
Gebruiksvoorwaarden : wenst u deze te vertalen ?


1. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE biedt haar diensten op voorwaarde dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden waarin La Paille Basse vrij is om op elk moment te wijzigen.

2. INTELLECTUELE EIGENDOM In overeenstemming met de wetten met betrekking tot intellectuele eigendom is reproductie of het gebruik van de elementen op deze website, geheel of gedeeltelijk, is strikt verboden. Alleen de juridische uitzonderingen worden gehandhaafd zoals vertoning in de familiekring, kopiëren voor eigen gebruik of het recht om korte citaten te gebruiken. Dus, alle teksten, foto's, logo's, merken en andere gereproduceerde elementen op deze site zijn voorbehouden en beschermd door het recht op intellectueel eigendom. (Auteurs recht, recht, merkenrecht, ...) μ 

3. PERSOONSGEGEVENS La Paille Basse verbindt zich ertoe om vertrouwelijk te gaan met de persoonlijke informatie die door de gebruiker doorgeeft via de site en deze niet over te dragen aan andere bedrijven of organisaties. La Paille Basse verbindt zich ertoe om aan personen toegang te bieden, aanpassingen te treffen of verwijdering van gegevens als het om deze persoon treft.

4. AANSPRAKELIJKHEID La Paille Basse wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele problemen met de toegang tot de website of voor enigerlei communicatie problemen. La Paille Basse behoudt zich het recht voor om, tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk de website, en zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. La Paille Basse zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld door u of door derden voor een wijziging, onderbreking of schorsing van de website.

5. HYPERLINKS Voel je vrij om te linken naar deze site indien zij geen invloed hebben op het imago van de uitgever. Het is toegestaan om links naar de webpagina’s te creëren pagina's in de volgende formaten : html, php, xml. Framing wordt verboden eveneens elk ander praktijk of techniek die tot verwarring bij het publiek zou kunnen leiden. Deep links naar pdf, Doc of rft documenten zijn verboden. Deze type documenten maken het niet mogelijk om deze gebruiksvoorwaarden in kennis te nemen. La Paille Basse is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van websites die via haar website toegankelijk zijn gesteld. Wij wensen u een fijn bezoek toe.